Convert to

Bitcoin (BTC) to Thai Baht (THB) Converter

Current BTC to THB exchange rate: 1 BTC = 6666.667 THB

Bitcoin to Thai Baht conversion rates updated 2 minutes ago


Convert Bitcoins to Thai Bahts

BTC to THB Historical Rates

Check the BTC to THB conversion rates of the last 10 years.

BTC to THB Exchange Rate History - Last 10 days

Date BTC to THB rate Change
Saturday, Sep 25 2021 1 BTC = 6666.666666 THB -22,086.6727%
Friday, Sep 24 2021 1 BTC = 1479111.513168 THB 0.1674%
Thursday, Sep 23 2021 1 BTC = 1476636.008035 THB 4.4946%
Wednesday, Sep 22 2021 1 BTC = 1410266.67397 THB -1.2141%
Tuesday, Sep 21 2021 1 BTC = 1427388.089016 THB -6.7697%
Monday, Sep 20 2021 1 BTC = 1524018.404068 THB -4.6983%
Sunday, Sep 19 2021 1 BTC = 1595621.115931 THB -0.0719%
Saturday, Sep 18 2021 1 BTC = 1596767.622544 THB 0.5425%
Friday, Sep 17 2021 1 BTC = 1588105.484364 THB 1.2276%
Thursday, Sep 16 2021 1 BTC = 1568609.237453 THB 1.2269%

Bitcoin (BTC) to Thai Baht (THB) Conversion Table

BTC THB BTC THB
1 BTC = 6,666.6667 THB 10 BTC = 66,666.6667 THB
2 BTC = 13,333.3333 THB 20 BTC = 133,333.3333 THB
3 BTC = 20,000.0000 THB 30 BTC = 200,000.0000 THB
4 BTC = 26,666.6667 THB 40 BTC = 266,666.6666 THB
5 BTC = 33,333.3333 THB 50 BTC = 333,333.3333 THB
6 BTC = 40,000.0000 THB 60 BTC = 400,000.0000 THB
7 BTC = 46,666.6667 THB 70 BTC = 466,666.6666 THB
8 BTC = 53,333.3333 THB 80 BTC = 533,333.3333 THB
9 BTC = 60,000.0000 THB 90 BTC = 599,999.9999 THB
10 BTC = 66,666.6667 THB 100 BTC = 666,666.6666 THB

Latest BTC to THB conversions


Currencies