Convert to

Bitcoin (BTC) to Thai Baht (THB) Converter

Current BTC to THB exchange rate: 1 BTC = 6666.667 THB

Bitcoin to Thai Baht conversion rates updated 6 minutes ago


Convert Bitcoins to Thai Bahts

BTC to THB Historical Rates

Check the BTC to THB conversion rates of the last 10 years.

BTC to THB Exchange Rate History - Last 10 days

Date BTC to THB rate Change
Friday, Apr 23 2021 1 BTC = 6666.666666 THB -25,084.2473%
Thursday, Apr 22 2021 1 BTC = 1678949.822344 THB -3.1393%
Wednesday, Apr 21 2021 1 BTC = 1731657.913233 THB 1.5560%
Tuesday, Apr 20 2021 1 BTC = 1704713.094601 THB -4.8242%
Monday, Apr 19 2021 1 BTC = 1786952.095534 THB 2.4347%
Sunday, Apr 18 2021 1 BTC = 1743445.902152 THB -11.6676%
Saturday, Apr 17 2021 1 BTC = 1946864.21479 THB -1.1314%
Friday, Apr 16 2021 1 BTC = 1968890.679796 THB -0.4906%
Thursday, Apr 15 2021 1 BTC = 1978549.114891 THB -1.2383%
Wednesday, Apr 14 2021 1 BTC = 2003050.314265 THB 4.8102%

Bitcoin (BTC) to Thai Baht (THB) Conversion Table

BTC THB BTC THB
1 BTC = 6,666.6667 THB 10 BTC = 66,666.6667 THB
2 BTC = 13,333.3333 THB 20 BTC = 133,333.3333 THB
3 BTC = 20,000.0000 THB 30 BTC = 200,000.0000 THB
4 BTC = 26,666.6667 THB 40 BTC = 266,666.6666 THB
5 BTC = 33,333.3333 THB 50 BTC = 333,333.3333 THB
6 BTC = 40,000.0000 THB 60 BTC = 400,000.0000 THB
7 BTC = 46,666.6667 THB 70 BTC = 466,666.6666 THB
8 BTC = 53,333.3333 THB 80 BTC = 533,333.3333 THB
9 BTC = 60,000.0000 THB 90 BTC = 599,999.9999 THB
10 BTC = 66,666.6667 THB 100 BTC = 666,666.6666 THB

Latest BTC to THB conversions


Currencies